menu

Đóng

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất than cốc ; Sản xuất xi măng; Sản xuất vôi, đá xây dựng.