menu

Đóng

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội trúng chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lương Điền 3

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội trúng chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lương Điền 3, tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh Hải Dương đã ký ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Lương Điền 3, tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với quy mô 56 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 600 tỷ đồng (Nội dung chi tiết gửi kèm theo).

Tải xuống tài liệu :

Quyết định thành lập CCN Lương Điền 3

Icon Share News
Chia sẻ