menu

Đóng

Dạng lưới Dạng danh sách

Khu Dân Cư Bi Đoúp – Thị Trấn Lạc Dương – Huyện Lạc Dương với quy mô 9,39 ha, dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Chủ trương

Khu Dân Cư Bi Đoúp – T.Trấn Lạc Dương – Huyện lạc Dương

Khu Dân Cư Bi Đoúp -Thị trấn lạc Dương - Huyện Lạc Dương

Location of project
Vị trí: Khu Dân Cư Bi Đoúp -Thị trấn lạc Dương - Huyện Lạc Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 9,39 ha
Scale of project
Quy mô dự án:
Location of project
Vị trí: Khu Dân Cư Bi Đoúp -Thị trấn lạc Dương - Huyện Lạc Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 9,39 ha
Scale of project
Quy mô dự án:

Khu Dân Cư Số 3 – Phường Nghĩa Trung với quy mô 56,33 ha, xây dựng Khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ,

Khu Dân Cư Số 3 – Phường Nghĩa Trung – Đăk Nông

Khu Dân Cư Số 3 - Phường Nghĩa Trung

Location of project
Vị trí: Khu Dân Cư Số 3 - Phường Nghĩa Trung
Acreage of project
Tổng diện tích: 56,33 ha
Scale of project
Quy mô dự án:
Location of project
Vị trí: Khu Dân Cư Số 3 - Phường Nghĩa Trung
Acreage of project
Tổng diện tích: 56,33 ha
Scale of project
Quy mô dự án:

Dự án Khu đô thị mới tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư vào tháng 9/2020.

Dự án có quy mô 71,99ha; tổng

Dự án khu đô thị mới Tổ dân phố 4, Nghĩa Đức, Đăk Nông

tổ dân phố 4, phường Nghĩa đức, TX Gia nghĩa, Đắk Nông

Location of project
Vị trí: tổ dân phố 4, phường Nghĩa đức, TX Gia nghĩa, Đắk Nông
Acreage of project
Tổng diện tích: 71,99 ha
Scale of project
Quy mô dự án:
Location of project
Vị trí: tổ dân phố 4, phường Nghĩa đức, TX Gia nghĩa, Đắk Nông
Acreage of project
Tổng diện tích: 71,99 ha
Scale of project
Quy mô dự án:

Lễ Khởi Công Xây Dựng Khu Đô Thị Mới Trung Tâm Thương Mại Thị Trấn Đinh Văn Huyện Lâm Hà

Lễ khởi công khu đô thị mới và trung tâm

Dự án khu đô thị mới Lâm Hà – Tỉnh Lâm Đồng

Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Location of project
Vị trí: Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Acreage of project
Tổng diện tích: 33 ha
Scale of project
Quy mô dự án: 600 nền (gian hàng khu thương mại)
Location of project
Vị trí: Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Acreage of project
Tổng diện tích: 33 ha
Scale of project
Quy mô dự án:600 nền (gian hàng khu thương mại)