menu

Đóng

Hoạt động xây dựng

Hãy học hỏi và dám thay đổi:

Con người là nền tảng cho sự thành công và phát triển của Công ty. Phát Đạt luôn đòi hỏi cao về năng lực, nhiệt huyết, tận tâm và trung thành của mọi nhân viên. Công ty khuyến khích và yêu cầu nhân viên phát huy tư duy sáng tạo, luôn học hỏi, không ngừng nâng cao năng lực bản thân để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Nơi tốt nhất để phát triển:

  • Với phương châm: “Phát triển dự án phải đi đôi với việc phát triển nguồn nhân lực”, Công ty luôn có kế hoạch đào tạo cho nhân viên.
  • Công ty đã hợp tác với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm để tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý cho nhân viên. Công ty cũng tổ chức các buổi đào tạo nội bộ nhằm tạo điều kiện để nhân viên hoàn thiện các kỹ năng giải quyết công việc.
  • Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng đào tạo qua thực tế công việc, người giỏi chuyên môn kèm cặp hướng dẫn cho người mới đảm bảo tính kế thừa và phát triển những điểm mạnh của Công ty.