menu

Đóng

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

2021

– Dự án khu dân cư số 3, P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Dự kiến trong tháng 6/2021 giải phóng xong mặt bằng và tiến hành Khởi công và thi công xây dựng dự án.

– Dự án Khu đô thị tổ 4, P. Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông

Dự kiến hoàn thành công tác GPMB trong năm 2021; tiến hành khởi công và thi xây dựng dự án đầu năm 2022.

– Dự án Khu Công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên tỉnh Hải Dương

Hoàn thiện hồ sơ xin Quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ, dự trong quý II năm 2021 và Thành lập Khu công nghiệp, giải phóng mặt bằng dự án; chuẩn bị thủ tục đầu tư dự án. Dự kiến khởi công dự án trong quý III  năm 2021.

2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020

– Tổng doanh thu đạt: 101 tỷ.

– Tổng chi phí : 98.2 tỷ.

– Lợi nhuận đạt: 2.8 tỷ.

Trong đó :  –   Doanh thu bất động sản : 86 tỷ

  • Doanh thu xây dựng : 15 tỷ

Kết quả trên đã tạo lên vị thế của Công ty trên thị trường, tiếp tục khẳng định được uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

Mặc dù các kết quả trên là đáng khích lệ và tự hào. Nhưng để Công ty tiếp tục phát triển bền vững, chúng ta cần phải tập trung và phấn đấu hơn nữa, nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ tại các dự án